Taking too long? Close loading screen.

7 Mediations Biennale Polska

Koncepcja 2020 - Horyzont Zdarzeń

Mediations Biennale Polska dotychczas identyfikowało się z miastem Poznań. Lokalność była silnym kontekstem, a środowisko artystyczne bogatym źródłem postaw twórczych. Odnosząc się do tradycji Żywej Galerii, dialogu różnych środowisk artystycznych w kraju rozszerzamy pole naszego działania zmieniając nazwę na Mediations Biennale Polska.

Jednak same Mediacje są tak silną ideą, że realizujemy również projekty poza granicami kraju. W tym roku w Czechach, Grecji, Niemczech, Tajwanie być może w Izraelu. Zapraszać artystów prezentujących różne media, najbardziej wspieramy twórców poszukujących nowych środków wyrazu, działających interdyscyplinarnie, pomiędzy światem analogowym i cyfrowym. Chcemy pogłębiać dialog środkowo – europejski i azjatycki, odnosić się do obszaru – sztuka – nauka – technologia. W 2020 roku pomimo epidemii korona wirusa biennale odbywać się będzie 7 miastach Polski: Jelenia Góra, Katowice, Łódź, Mosina, Poznań, Szczecin i Warszawa. Centrum wydarzeń będzie Warszawa, choć Mediacje odbywają się również w innych miastach  takich jak na przykład Hannower, Opava, Jerozolima, czy Syros, oferujące swoje perspektywy badawcze odnoszące się do Horyzontu Zdarzeń.

Tytuł 7 Mediations Biennale Polska – Horyzont Zdarzeń można się do niego odnieść na trzech płaszczyznach:

1. naukowo-badawczej,

2. dialogu kultur i ich tożsamości,

3. cywilizacyjno – społecznej.

1. Interesuje mnie kreatywne sięganie poza horyzont zdarzeń za pomocą sztuki, stwarzającej fakty wizualne, obrazy, których w ich istocie nie można zinterpretować, choć są one obecnością fizycznie i zmysłowo. Pomimo własnego autorstwa, artysta staje wobec fenomenu swojej pracy, która objawia się jako teza wizualna. Różne interpretacje dzieła są nieistotne, powierzchowne i kontekstualne wobec zasadniczego pytania o to co w nim niepojmowalne. To czego nie rozumiem również Jest i jest wiedzą, zbiorem, tajemnicą rzeczy niepojmowalnych. To, że czegoś nie rozumiem, nie oznacza, że tego nie ma. Obrazy wyprzedzają współczesny im kontekst. Z czasem nabierają nowych sensów widziane z nowej perspektywy zdarzeń. Nauka i technologia „rozumieją” obraz po czasie. Horyzont zdarzeń oddziela obserwatora od zdarzeń. W nauce horyzont zdarzeń to nieprzekraczalna granica percepcji, gdy to co badane oddala się od nas szybciej niż światło. Być może wszechświat rozszerza się szybciej niż prędkość światła, stając się coraz bardziej niedostępnym. Z perspektywy rewolucji kwantowo informacyjnej, wszystko jest informacją rozumianą jako pramateria, z której wyłonił się czas i przestrzeń. Na pograniczu czarnych dziur kończy się nasza możliwość obserwacji zdarzeń. W tym kontekście naszym zamiarem jest naszym uczestniczenie sztuki na równi z nauką i technologią jako formą badania rzeczywistości.

2. Drugą płaszczyzną projektu od samego początku powstania Mediations Biennale jest misja mediacji, zmiany paradygmatów określających inny horyzont zdarzeń, widziany z perspektywy polskiej i środkowoeuropejskiej. Nie jest to bynajmniej lepszy, czy właściwszy punkt widzenia rzeczywistości, ale niezbędny i twórczy w międzynarodowym dialogu, możliwy jedynie przy akceptacji różnych, lokalnych tożsamości. 

3. Trzecia Perspektywa odnosi się do Horyzontu społecznego, w czasach postglobalnych XXI wieku. Nie tylko swobodny przepływ informacji i kapitału, ale przede wszystkim rewolucja informatyczno-technologiczna stwarza nowe społeczeństwo. Produkcja uzależniona jest od konsumpcji, która osiągnęła granice nasycenia. Czas wolny to czas konsumpcji usług,czas do zagospodarowania przez działania kreatywne, partycypacyjne.

Starzejące się społeczeństwa charakteryzuje się coraz większą liczbą osób poszukujących zajęcia po okresie produkcyjnym. Młode pokolenia natomiast uciekają w przestrzeń VR, AI i gier, w rzeczywistość równoległą internetu, mediów społecznościowych i technologii.

Te trzy horyzonty zdarzeń są płaszczyznami naszego dialogu o przyszłości.

dr hab. Tomasz Wendland

HTML background music

mecenat